Daily Archives: می 12, 2014

من بعضی وقت‌ها شهروند درجۀ دو یا حتی درجه سه هستم! -مرتضی مجدفر

10325332_637146963046211_4373231888846983020_n

سانانیوز: برای نوشتن یا ننوشتن این یادداشت، انگیزه‌های نسبتاً برابری داشتم. دوست نداشتم بنویسم، چون بیش از این در این مورد، بارها نوشته‌ام و متأسفانه نتیجه‌ای ندیده‌ام و دوست داشتم بنویسم، چون برخی از رویدادها و اظهارنظرهای ماه‌های اخیر، انگیزه‌ام را…

زبان رسمی یا زبان مادری؟ – مرتضی مجدفر

10325332_637146963046211_4373231888846983020_n

سانانیوز: نقدی بر کتاب درسی جدیدالتألیف فارسی ششم ابتدایی من تبریزی‌ام. بخشی از عمرم را در این شهر زیسته‌ام و بخش‌هایی دیگر را در تهران و نیز اصفهان و مشهد. در تمام سال‌هایی که در تبریز بوده‌ام، با همه اعم از…