Daily Archives: اکتبر 11, 2014

تظاهرکنندگان خواستار استعفای سِرژ سَرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، بودند

oooooooooooooooooooooooooooo

سانانیوز:هزاران تن در ایروان، پایتخت ارمنستان، روز جمعه به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت این کشور شعار سر دادند. بنابر گزارش‌ها، تظاهرکنندگان خواستار استعفای سِرژ سَرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، بودند و دولت او را به «فساد» و ناتوانی در ریشه‌کن…