Daily Archives: ژانویه 3, 2015

اخر چطور من پول در بیاورم؟- قهرمان قنبرى

qehreman

سانانیوز: اخر چطور من پول در بیاورم؟از دل برامد و بر دل نشست.همه چیز از این جمله ساده شروع شد،میلیونها دلار صرف دستگاه تبلیغاتی و سرکوب شد که اثربخشی این جمله ساده را خنثی کند،اما مگر میتوان چیزی را که…