Daily Archives: نوامبر 5, 2016

فراكسيون تركها، چهرگانى و خاورميانه اى كه اعصاب ندارد- محمدرضا لوائی

img_3972_3

سانانیوز: تشكيل فراكسيون تركهاى مجلس كار خوبى است. شايد اگر كمى به عقب بر گرديد خواهيد ديد كه اين پيروزى تقريباً با هزينه اى زياد و با اصطكاك فراوان و با وقت كشى هاى موذيانه همراه بوده است. خيلى سالها…

برگی از کتاب “میللی حرکتین قیزیل کیتابی”( ماحصل دیدار پنتاگون و دکترچهرگانی در آمریکا)- حسن کریمزاده

14729371_612114415627914_2018961081313947901_n

سانانیوز: روشنفکری در مورد جهان سوم گفته است:”در این جوامع اگر در پی خودپروری و ثروت اندوزی باشی جامعه ات را باید ویران کنی و اگر در پی جامعه سازی خود باشی باید خودت را محو کنی.” مفهوم بالا در…